Minőségben a megbízhatóság • Kőrös-Welt Kft. • Mezőgazdasági gépek, eszközök és alkatrészek kis- és nagykereskedelme

2016. november 8.

hirek1

Megjelent a kertészeti gép pályázat!

Benyújtás: 2016. december 19. – 2017. január 19.
Bírálat: Pontozással, nem beérkezés alapján.
Nyertes pályázók száma: kb. 1 500 db

 • 1 pályázó maximum 10 millió Ft-ra pályázhat.
 • A beruházás 50 %-át támogatja a pályázat.
 • Fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő pályázó esetén +10 %.

Támogatható kertészeti eszköz beszerzése:

 • traktorhoz kapcsolható munkagépek beszerzése
 • önjáró betakarítógépek beszerzése
 • kertészeti tevékenységhez gépek, eszközök beszerzése
 • maximum 1 db, legfeljebb 80 kW (107,2 LE) motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése (traktorra maximum elnyerhető támogatási összeg 5 millió Ft).
 • kultivátorok, magágy-készítők, talajlazítók, simítók, ekék, tárcsás talajművelők, kombinátorok, hengerek, műtrágyaszóró gépek.

Nem támogatható eszközök beszerzése:

 • öntözéshez kapcsolódó gépek, eszközök,
 • válogató, mosó, tisztító, osztályozó csomagoló berendezések

Egyéb tudnivalók:

 • A pályázat megnyeréstől számított 6 hónapon belül a nyertes köteles elszámolni a megítélt támogatási összeg legalább 10%-ával, a fennmaradó részre 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A gépet, eszközt leghamarabb csak a pályázat benyújtását követő napon lehet megvásárolni, saját felelősségre!
 • Új, de két évnél nem régebben gyártott gép beszerzése támogatott.
 • 5 év a fenntartási kötelezettség.
 • A jelenlegi alkalmazotti létszám nem csökkenhet.

Pályázhat az, aki:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben (2015. év, januári benyújtás esetén 2016. év) legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezett. (Szőlő esetén számolva legalább 3,6 ha, zöldség esetén 1,7 ha és gyümölcs esetén 2,2 ha. Ez természetesen vegyesen is összehozható). Gabona és szántóföldi ipari növények nem számolhatók be.
 • a támogatást megelőző évben (2015-ben, januári benyújtás esetén 2016-ban) árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

Bírálati szempontok:

 • A bírálat pontozásos alapon történik.
 • Plusz pontok járnak az alábbi esetekben:
  • minősített biogazdálkodás megléte, vagy vállalása (3 pont)
  • minőségrendszerben részvétel megléte pl. Kiváló Élelmiszer (3 pont)
  • TÉSZ tagság megléte (4 pont)
  • Zöldhulladék biogáz, biomassza erőmű részére átadásának vállalása (4 pont)
  • Új alkalmazott vállalása (+1 fő 6 pont; +2 fő 12 pont)

Csatolandó mellékletek:

 • A beszerezendő eszközökről 3 db magyar nyelvű árajánlat. Ha gépnek nincs más forgalmazója, akkor az ajánlatba ezt szerepeltetni kell, így elég egy ajánlat is.
 • Gazdasági méret igazolására Kormányhivatali igazolás.
 • Kft. Bt. Ev. esetén könyvvizsgálói igazolás.
 • Őstermelőnél SZJA adóbevallás.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő esetén bizonyítvány és Kormányhivatali igazolás
 • Többletpontok igazolása

Fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül +10% támogatással, aki:

 • agrárvégzettséggel rendelkezik,
 • 41 évét nem töltötte be,
 • 5 évnél nem régebben igényel területalapú támogatást,
 • 5 évnél nem régebben gazdálkodik.